Zobrazit košík

Košík je prázdný.

MACTE

Vysvětlivky k normám

Obuv

ČSN EN 345:
Specifikace bezpečnostní obuvi pro profesionální použití
ČSN EN 346:
Specifikace ochranné obuvi pro profesionální použití
ČSN EN 347:
Specifikace pracovní obuvi pro profesionální použití

Klasifikace:

  1. obuv z usní nebo jiných materiálů (s výjimkou celopryžové nebo celoplastové obuvi)
  2. obuv celopryžová, celoplastová
Kategorie bezpečnostní obuvi podle ČSN EN 345
Kategorie Klasifikace Minimální dodatečné požadavky
SB I nebo II -
S1 I ocelová kaple s odolností do 200j, antistatičnost, absorpce energie v patní části
S2 I jako S1, hydrofobní úprava svršku
S3 I jako S2, protivpichová planžeta v podešvi, dezénová podešev
S4 II pryžová nebo plastová obuv, ocelová kaple s odolností do 200J, antistatičnost, absorpce energie v patní části
S5 II jako S4, protivpichová planžeta v podešvi
Kategorie ochranné obuvi podle ČSN EN 346
Kategorie Klasifikace Minimální dodatečné požadavky
PB I nebo II -
P1 I uzavřená patní část, absorpce energie v patní části, ocelová kaple s odolností do 100J
P2 I jako P1, hydrofobní úprava svršku
P3 I jako P2, protivpichová planžeta v podešvi, dezénová podešev
P4 II pryžová nebo plastová obuv, antistatičnost, absorpce energie v patní části
P5 II jako P4, protivpichová planžeta v podešvi
Kategorie pracovní obuvi podle ČSN EN 347
Kategorie Klasifikace Minimální dodatečné požadavky
OB I nebo II
O1 I uzavřená patní část, absorpce energie v patní části
O2 I jako O1, hydrofobní úprava svršku
O3 I jako O2, protivpichová planžeta v podešvi, dezénová podešev
O4 II pryžová nebo plastová obuv, odolnost proti ropným látkám, antistatičnost, absorpce
O5 II energie v patní části jako O4, protivpichová planžeta v podešvi, dezénová podešev

Značení dodatečných požadavků obuvi

P:
protivpichová planžeta v podešvi
C:
vodivá obuv
A:
antistatická obuv
Hl:
odolnost proti teplu
Cl:
odolnost proti chladu
E:
absorpce energie v oblasti paty
WR:
odolnost proti průniku vody
WRV:
odolnost proti průniku a absorpci vody
M:
ochrana nártu
CR:
ochrana proti proříznutí
F:
odolnost proti rizikům spojeným s hašením požárů
FP:
odolnost proti rizikům spojeným s hašením požárů a proříznutí
FA:
odolnost proti rizikům spojeným s hašením požárů a antistatičnost
FPA:
odolnost proti rizikům spojeným s hašením požárů a protivpichová planžeta v podešvi a antistatičnost
HRO:
odolnost proti kontaktnímu teplu
ORO:
odolnost proti pohonným hmotám
SRC:
odolnost proti skluzu

Oděvy

ČSN EN 340:
Ochranné oděvy
ČSN EN 381:
Ochranný oděv pro uživatele ručních řetězových pil
ČSN EN 412:
Ochranné zástěry při používání ručních nožů
ČSN EN 533:
Ochranné oděvy – ochrana proti teplu a ohni
ČSN EN 368:
Ochranné oděvy – ochrana proti kapalným chemikáliím
ČSN EN 369:
Ochranné oděvy – ochrana proti kapalným chemikáliím
ČSN EN 471:
Výstražné oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 1073-1:
Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci
ČSN EN 1149:
Ochranné oděvy – elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 342:
Ochranné oděvy – soupravy pro ochranu proti chladu
ČSN EN 468:
Ochranné oděvy – ochrana proti kapalným chemikáliím
ČSN EN 463:
Ochranné oděvy – ochrana proti kapalným chemikáliím

Rukavice

ČSN EN 420:
Ochranné rukavice – všeobecné požadavky
ČSN EN 388:
Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
ČSN EN 374-1, 2, 3:
Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům
ČSN EN 407:
Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu, ohni)
ČSN EN 511:
Ochranné rukavice proti chladu
ČSN EN 381:
Ochranné rukavice pro uživatele ručních řetězových pil
ČSN EN 659:
Ochranné rukavice pro hasiče
ČSN EN 421:
Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření a radioaktivnímu zamoření
ČSN EN 1082:
Ochranné rukavice pro práci s ručními noži
ČSN EN 30819:
Ochranné rukavice proti vibracím
ČSN EN 60903:
Izolační ochranné rukavice pro práci pod napětím

Ochrana proti hluku

ČSN EN 352-1:
Mušlové chrániče
ČSN EN 352-2:
Zátkové chrániče
ČSN EN 352-3:
Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu
ČSN EN 352-4:
Mušlové elektronické chrániče
ČSN EN 458:
Doporučení pro výběr, používání a údržbu, návod

Ochrana dýchacích cest

ČSN EN 136:
Obličejové masky, požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 140:
Polomasky, požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 141:
Protiplynové a kombinované filtry, požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 143:
Filtry proti částicím, požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 149:
Filtrační polomasky k ochraně proti částicím, požadavky, zkoušení a značení
Typ filtru Rezistence Barva
A Organické plyny a páry, ředidla hnědá
B Anorganické plyny a páry šedá
E Kyseliny žlutá
K Čpavek a jeho deriváty zelená
P Částice, pevné a tekuté aerosoly bílá
CO Oxid uhelnatý černá

Třídy použití filtrů:

Ochrana před plyny a parami:

třída 1:
pro koncentraci nižší než 0,1% v objemu
třída 2:
pro koncentraci mezi 0,1% a 0,5% v objemu
třída 3:
pro koncentraci mezi 0,1% a 1% v objemu

Ochrana před částicemi, prachem a aerosoly:

třída 1 ( FFP1 ):
k ochraně před velkými pevnými částicemi bez zvláštní toxicity
třída 2 ( FFP2 ):
k ochraně před pevnými a/nebo kapalnými aerosoly indikované jako nebezpečné či dráždivé
třída 3 ( FFP3 ):
k ochraně před pevnými a/nebo kapalnými toxickými aerosoly

Ochrana zraku

ČSN EN 166:
Základní náležitosti
ČSN EN 167:
Metody optických testů
ČSN EN 168:
Metody neoptických testů, normy pro druhy filtru
ČSN EN 169:
Filtry pro sváření
ČSN EN 170:
Filtry pro UV
ČSN EN 171:
Filtry pro IR
ČSN EN 172:
Sluneční filtry pro použití v průmyslu